Archeologisch onderzoek

Wanneer men in een bepaald gebied een project op wil zetten, bijvoorbeeld woningbouw, dan zal de grond eerst zorgvuldig geïnspecteerd worden. Er vindt zo genaamd archeologisch onderzoek plaats. Archeologie is de wetenschap waarin het verleden van de mens met behulp van resten, overblijfselen wordt bestudeerd. Men komt veel te weten over de geschiedenis door opgravingen. Denk daarbij aan het blootleggen van kastelen, graven, het vinden van gebruiksvoorwerpen enz. Men kan echter ook minder mooie zaken tegen komen namelijk niet-geëxplodeerde projectielen, explosieven, tijdens opgravingen. Voordat er gebouwd mag gaan worden is het belangrijk dat dit gevaar, het gevaar van die explosieven, die nog in de grond aanwezig zijn, uitgebannen wordt. Er mag geen enkel risico worden genomen, dat werknemers aan dit gevaar bloot komen staan. Wordt er tijdens het bouwen iets gevonden, dan wordt meteen alles stil gesteld, totdat het sein veilig gegeven wordt. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om explosieven op te sporen, voordat er gebouwd gaat worden.

Project door laten gaan

Niemand zit er op te wachten dat een project wordt stil gelegd, omdat er zich explosieven in de bodem zouden kunnen bevinden. Het is dus van belang dat voorafgaand aan de bouw er een bodemonderzoek plaats vindt. Een archeologisch onderzoek wordt niet door de aannemer gedaan, maar door daarvoor speciaal opgeleide mensen. Zeker als het om (een vermoeden van) explosieven, restanten uit de oorlog gaat, moeten er experts op dat gebied worden ingeschakeld. Pas als het sein veilig wordt afgegeven kan er verder worden gegaan door de aannemer. Deze zal niet blij zijn met vertraging, dus beter is het om vooronderzoek uit te voeren, zodat de aannemer niet op kosten wordt gejaagd. In bepaalde gebieden wordt er reeds rekening mee gehouden dat er “iets” te vinden is. Bodemonderzoek vooraf is dus belangrijk voor de wetenschap, zodat er niets verloren gaat. Bodemonderzoek te tevens belangrijk voor de veiligheid van de mensen, die er moeten werken in het geval dat er restanten van de oorlogen liggen, die nog steeds schade kunnen aanrichten.