Een goed getraind BHV team

Veiligheid als verplichting

In de Nederlandse wet ligt vastgelegd dat ieder bedrijf een verplicht BHV team in dienst moet hebben. Dit zijn gewone werknemers die een BHV cursus hebben gevolgd waarin ze alle onderdelen hebben geleerd die te maken hebben met EHBO en met ondersteuning bij calamiteiten. Zaken zoals heb blussen van een brand, een ontruiming uitvoeren en een verband aanleggen worden uitgebreid geoefend tijdens de training. Deze training duurt twee dagen. Het is een intensieve cursus waarbij zo realistisch mogelijk wordt geoefend op situaties die ze in de praktijk kunnen tegenkomen. Een bedrijf wat een goed BHV team heeft voldoet aan de keuringseisen van de ARBO dienst en van de overheid.

Een certificaat halen

Een BHV cursus wordt altijd afgesloten met het examen BHV onderdeel. Hierbij wordt gekeken of de werknemer de geleerde stof goed heeft begrepen. Er wordt een examen afgenomen waarna – bij het goed doorlopen van het examen – een certificaat wordt afgegeven. Dit certificaat moet een NIBHV keurmerk hebben om aan te tonen dat de cursus bij een gecertificeerd bedrijf is gevolgd. De werknemer met dit certificaat zal na een jaar op een herhalingstraining moeten. Het is immers doorgaans zo dat er niet ieder jaar een calamiteit plaatsvindt bij een bedrijf. Het certificaat moet jaarlijks worden verlengd om geldig te blijven.

Wat houdt het examen in

Het examen is een samenvatting van de lesstof. De volgende onderdelen worden getoetst.

  • Een brand blussen. Veel voorkomende branden worden in de praktijk geblust. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verplichte blusapparatuur maar ook van bijvoorbeeld een blusdeken.
  • Een ontruiming en communicatie. Het ontruimen van een bedrijf bij een brand en de communicatie naar personeel en de hulpdiensten wordt getoetst. Dit zijn zaken die vlekkeloos moeten verlopen.
  • Levensreddende handelingen. Een hartstilstand, een slagaderlijke bloeding, een valpartij; het zijn allemaal zaken waarbij snel ingegrepen moet worden. De accuraatheid van de cursist wordt getoetst.