Een eenmanszaak omzetten naar bv

Een eenmanszaak omzetten naar bv wordt vaak gedaan vanwege de persoonlijke aansprakelijkheid. Wanneer je dit overweegt zijn een aantal mogelijkheden om het om te zetten.

Het verschil tussen een eenmanszaak en bv

Sinds de Flex bv-oprichting in 2012 is het verschil tussen een eenmanszaak en een BV nog maar klein. Het verplichte startkapitaal is toen verlaagt naar 1 cent. Daarmee is het opzetten van een bv nog niet eerder zo eenvoudig geweest. Het verschil zit hem nu nog in het inschakelen van een notaris. Dit is verplicht bij het opzetten van een bv en dit kost geld.

De bijkomende kosten

Een eenmanszaak omzetten naar bv brengt wel wat extra kosten met zich mee. Bij het opzetten van een bv moet je namelijk een notaris inschakelen. Deze notaris kost geld. Bij het opzetten van een bv heb je geen administratieplicht, deze heb je wel bij het opzetten van een eenmanszaak.

Aandachtspunten

Het is goed om op een aantal dingen te letten wanneer je een eenmanszaak omzetten naar BV. Je wil namelijk niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. In de boekhouding veranderen er een aantal dingen, maar ook komen er aangiftes bij als: de aangifte van de loonbelasting en de aangifte van de vennootschapsbelasting.

De 3 opties

Er zijn 3 opties om een eenmanszaak omzetten naar BV. De eerste is de activa-passiva inbreng, dit is de snelste en goedkoopste methode. Hierbij verkoop je feitelijk alle bedrijfsmiddelen van je eenmanszaak aan je nieuwe BV.
De tweede optie is de ruisende inbreng. Dit werkt hetzelfde als de activa-passiva inbreng, alleen doe je dit met terugwerkende kracht.
De laatste optie is de geruisloze inbreng. Een geruisloze inbreng houdt een echte overgang in van alles wat de eenmanszaak op de balans heeft staan in de BV. Dit zonder af te rekenen over de meerwaarde of fiscale reserves.

Zorg voor veiligheid in woningen

In Nederland gelden er bepaalde normen als het gaat om de veiligheid van woningen en andere gebouwen. Deze staan bekend als NEN normen. Hieronder valt ook de NTA 8025 norm. NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak. Binnen de NTA 8025 norm wordt gekeken naar de periodieke controle van technische installaties en technische voorzieningen in woningen waarbij gecontroleerd wordt of deze nog aan alle veiligheidsnormen voldoen.

Leid mensen op tot goede keurmeesters

Bedrijven die dit soort technische installaties aanbrengen in woningen doen ook vaak de controle daarvan. Dan wil je als werkgever natuurlijk ook dat je werknemers goed op de hoogte zijn van de geldende regels binnen deze norm. Om ervoor te zorgen dat je werknemer als goede keurmeester aan het werk kan is het slim hem of haar een cursus te laten volgen. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij Kenteq. In de cursus NTA 8025 leert de deelnemer hoe hij technische installaties op veiligheid kan beoordelen en hoe dit te registreren volgens de normen.

Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus wordt gegeven in vijf dagen en vindt alleen plaats op het eigen bedrijf zodat dit daarop kan worden toegespitst. Zo komen er alleen situaties aan de orde die specifiek voor dat bedrijf gelden en leert de deelnemer theorie die hij later in de praktijk dan ook daadwerkelijk kan toepassen. In de cursus wordt met name gekeken naar gasinstallaties, elektrische installaties en water en sanitaire installaties. Als de deelnemer het examen met succes aflegt krijgt hij er een diploma voor en weet je als werkgever ook zeker dat je personeel op de hoogte is van alle wettelijke normen en deze ook hanteert bij de controle van de veiligheid van woningen. De diploma’s zijn maar beperkte tijd geldig en om de paar jaar is een opfriscursus verplicht.