Zorg voor veiligheid in woningen

In Nederland gelden er bepaalde normen als het gaat om de veiligheid van woningen en andere gebouwen. Deze staan bekend als NEN normen. Hieronder valt ook de NTA 8025 norm. NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak. Binnen de NTA 8025 norm wordt gekeken naar de periodieke controle van technische installaties en technische voorzieningen in woningen waarbij gecontroleerd wordt of deze nog aan alle veiligheidsnormen voldoen.

Leid mensen op tot goede keurmeesters

Bedrijven die dit soort technische installaties aanbrengen in woningen doen ook vaak de controle daarvan. Dan wil je als werkgever natuurlijk ook dat je werknemers goed op de hoogte zijn van de geldende regels binnen deze norm. Om ervoor te zorgen dat je werknemer als goede keurmeester aan het werk kan is het slim hem of haar een cursus te laten volgen. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij Kenteq. In de cursus NTA 8025 leert de deelnemer hoe hij technische installaties op veiligheid kan beoordelen en hoe dit te registreren volgens de normen.

Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus wordt gegeven in vijf dagen en vindt alleen plaats op het eigen bedrijf zodat dit daarop kan worden toegespitst. Zo komen er alleen situaties aan de orde die specifiek voor dat bedrijf gelden en leert de deelnemer theorie die hij later in de praktijk dan ook daadwerkelijk kan toepassen. In de cursus wordt met name gekeken naar gasinstallaties, elektrische installaties en water en sanitaire installaties. Als de deelnemer het examen met succes aflegt krijgt hij er een diploma voor en weet je als werkgever ook zeker dat je personeel op de hoogte is van alle wettelijke normen en deze ook hanteert bij de controle van de veiligheid van woningen. De diploma’s zijn maar beperkte tijd geldig en om de paar jaar is een opfriscursus verplicht.